INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ART CRITICS GREEK SECTION

Home page

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

MARIA KARAVELA

 

Editors Irene Gerogianni Christopher Marinos Bia Papadopoulou

Texts

Alexandra Antoniadou

Irene Gerogianni

Maria Karavela

Christopher Marinos Bia Papadopoulou Stamatis Schizakis

 

Translations Irene Gerogianni Bia Papadopoulou

 

Copyediting Patricia Kalafata Leina González

 

Design Sakis Stritsidis / Front

 

Printing K. Pletsas – Z. Kardari

 

Publication © 2015 AICA HELLAS